Aylık Mevzuat Bülteni

Mevzuatta ve uygulamada ilgili ayda gerçekleşen tüm yasal değişikliklerin özetlerinin oluşturulması ve paylaşılması.

Bordrolama Hizmetleri

Konusunda uzman kadromuz ve teknolojik alt yapımız ile yasal zorunluluklar, şirket yönetiminin politikaları ve gizlilik kuralları çerçevesinde tüm teknik bordrolama işlemlerinin yerine getirilmesi. Firma ihtiyaçlarının tespit edilmesi, firma bordrolama sürecine uygun sistemin kurulması, personel özlük işlerinden başlayarak çalışma süreci içindeki tüm yasal işlemlerin takibi, şirketin sosyal sigorta bildirgelerinin düzenlenmesi.

Duyuru ve Sirküler Hizmetleri

İş ve sosyal güvenlik alanında kamu kurum ve kuruluşlarınca yayınlanan duyuru, uygulama değişiklikleri, iş mevzuatında yürürlüğe giren yeni kanun, madde, genelge vb değişikliklerin duyurulması, bilgi notu oluşturulması.

Endüstri İlişkileri Danışmanlığı

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’ un uygulaması, toplu iş sözleşmesi görüşme ve yürütülmesi konusunda danışmanlık faaliyetleri.

İnsan Kaynakları Danışmanlığı

İşe alım süreçleri, performans yönetimi, çalışan verimliliği ve eğitimleri konusunda şirket stratejisi belirlemek, işyerlerinde insan kaynakları alanında yeni bir sistem kurulmasına destek olmak, görüş bildirmek.

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Danışmanlığı

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında işçi-işveren, SGK-işveren, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesine destek sağlamak. Söz konusu ilişkilerin mevzuata uygun bir şekilde yapılandırılması konusunda görüş bildiriminde bulunmak.

Yabancı Uyruklu Çalışma ve İkamet İzni

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu hükümleri doğrultusunda Türkiye’de çalışmak için şirkete başvuruda bulunan veya çalışan, bir işveren yanında mesleki eğitim görmek üzere başvuruda bulunan veya görmekte olan, staj yapmak üzere başvuruda bulunan veya staj yapan yabancılar için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına çalışma izni için başvuruda bulunulması, takibi.

Yabancı uyruklu çalışanlarını aileleri için de aile ikamet izni süreçlerini için online başvuru yapılmasına destek sağlanması, gerekli belgelerin hazırlanması konusunda danışmanlık hizmeti sunulması.