Genel Konular

i. İş yeri temizliği ve düzeni

Teknik Konular

i. Kimyasal, Fiziksel ve ergonomik risk etmenleri
ii. Elle kaldırma ve taşıma
iii. Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma
iv. İş ekipmanlarının güvenli kullanımı
v. Ekranlı araçlarla çalışma
vi. Elektrik tehlikeleri, riskleri ve önlemleri
vii. İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması
viii. Güvenlik ve sağlık işaretleri
ix. Kişisel koruyucu donanım kullanımı
x. İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü
xi. Tahliye ve kurtarma

Sağlık Konuları

i. Meslek Hastalıklarının sebepleri
ii. Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması
iii. Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri
iv. İlkyardım