Çalışma İzni Başvuru Süreci Ve Hazırlanması Gereken Belgeler

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu doğrultusunda çalışma izni başvuru süreci.

Yabancı Uyrukluların Sigortalılığı

5510 sayılı kanun ve diğer mevzuatlar gereği yabancı uyrukluların / expatların sigortalılığı.