İş Mevzuatında Çalışma Şekilleri, Sınırları ve Yargıtay Uygulamaları

İş sözleşmeleri belirli veya belirsiz süreli olarak düzenlenir. Bu sözleşmeler çalışma biçimleri bakımından tam süreli, kısmi süreli, deneme süreli ve diğer türlerde oluşturulabilir. Bu eğitim, çalışma biçimlerinin tanımlanması, sınırlarının belirlenmesinde kanun ve Yargıtay değerlendirmeleri ile İK profesyonellerini bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Bordrolama Hizmetleri

Konusunda uzman kadromuz ve teknolojik alt yapımız ile yasal zorunluluklar, şirket yönetiminin politikaları ve gizlilik kuralları çerçevesinde tüm teknik bordrolama işlemlerinin yerine getirilmesi. Firma ihtiyaçlarının tespit edilmesi, firma bordrolama sürecine uygun sistemin kurulması, personel özlük işlerinden başlayarak çalışma süreci içindeki tüm yasal işlemlerin takibi, şirketin sosyal sigorta bildirgelerinin düzenlenmesi.

İş Mevzuatında Özlük Dosyası ve Belgelendirme

İş Kanunu ve ilgili yönetmelikleri doğrultusunda işyerinde çalışma sürelerinin planlaması ve mevzuatta düzenlenen izinlerin kullanım şartları, uygulamasının belirlenmesi amaçlanmaktadır.

İş Sözleşmesinin Sona Ermesi, Süreçlerin Takibi ve Yargıtay Uygulamaları

İş sözleşmesinin sona erme nedenleri, uygulamaya ilişkin detaylar ve Yargıtay uygulamalarının tartışılması.

Çalışma Hayatının Denetimi ve İdari Para Cezaları

İş müfettişleri tarafından gerçekleştirilen iş teftişlerinde dikkat edilecek hususlar, hangi durumlarda idari para cezası uygulanır konularında bilgilendirme.

İş Mevzuatında Ebeveyn Hakları

İş Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde anne ve babalara sağlanan hakların detayları, uygulanması.

Endüstri İlişkileri; Sendikal Süreçler ve Toplu İş Sözleşmesinin Uygulanması

İçerik yok.

İŞKUR Uygulamaları ve Önemli Bildirimler

İçerik yok.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu, Takibi ve İdari Yaptırımlar

İçerik yok.