İşgücü piyasasında istihdamı arttırmak üzere sağlanan sigorta prim teşviklerinin uygulanmasına yönelik eğitim programıdır. Sigorta prim teşviklerinden faydalanarak işçilik maliyetinde avantaj sağlamak isteyen işverenlere, insan kaynakları profesyonellerine, meslek mensuplarına ve bordro uzmanlarına uygulamaya yönelik teknik ve pratik bilgiler verilmektedir.