Mehmet KOÇAK

Yönetim Kurulu Başkanı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünden mezun oldu. 12 yıl boyunca ÇSGB İş Teftiş Kurulunda görev yaptı. 2001 ve 2003 yılları arasında ÇSGB İş Teftiş Kurulu İstanbul Grup Başkanlığında Grup Başkan Yardımcısı olarak hizmet verdi. 2005 yılında Yıldız Holding A.Ş. ve iştiraklerine İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Müşaviri oldu.

2009 yılından itibaren kurmuş olduğu şirketi ile Türkiye’nin ilk beş yüz firması listesinde olan yerli ve yabancı şirkete, çalışma hayatı, bireysel ve kolektif iş hukuku, sosyal güvenlik, iş sağlığı ve güvenliği konularında danışmanlık hizmeti veriyor. Aynı zamanda İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında İstanbul adliyelerinde bilirkişilik yapmaya devem ediyor. Uzmanlık konuları ile ilgili makaleleri bulunmakta.

Türkiye Gıda İşverenleri Sendikası adına gıda işkolunda ve diğer işkollarında 200’ün üzerinde toplu iş sözleşmesi müzakerelerini yürüttü. ÇSGB tarafından hazırlanan birçok kanun tasarısı taslaklarına katkı sundu.

Bahçeşehir Üniversitesi BÜSEM İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı sertifikası programında ve İstanbul Şehir Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenim, Uygulama ve Araştırma Merkezinde İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında eğitmenlik yapmaya devam ediyor.

İş Hukuku, Sosyal Güvenlik, İş Sağlığı ve Güvenliği, konularında çok sayıda sempozyumda tebliğ sundu, birçok seminer ve konferansa konuşmacı olarak katıldı.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ile İş Sağlığı ve Güvenliği konularının tartışıldığı ulusal televizyon kanallarında yayınlanmış çok sayıda programa katıldı. Digitürk Türk Max’da “Danışmanın” adlı programını ve ATV Avrupa’da “Sorun Çözelim” adlı programını hazırlayıp sundu.