Duyuru 2021/167 Yangın ve Sel Afeti Yaşanan…

DUYURU 2021/167 YANGIN VE SEL AFETİ YAŞANAN BÖLGELERDE SGK YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN ERTELEMESİNDE YENİ KARAR   Ülkemizin Antalya, Mersin, Osmaniye, Adana, Muğla ili ve ilçelerinde yangın, Düzce, Rize, Artvin il ve ilçelerinde de sel felaketi meydana gelmiştir. Mücbir sebeplere bağlı olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından yükümlülüklerin ertelenmesine karar verilmiştir. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu…

Duyuru 2021/166 Radyoloji Çalışanlarının Çalışma…

DUYURU 2021/166 RADYOLOJİ ÇALIŞANLARININ ÇALIŞMA SÜRESİ VE ŞUA İZNİ 25.06.2021 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 4144 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla radyoloji çalışanlarının haklarını düzenleyen “Radyoloji, Radyom Ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Nizamname” yürürlükten kaldırılmıştır. İlgili nizamnamenin yürürlükten kaldırılması, özel sektördeki radyoloji çalışanlarının haftalık çalışma süreleri ile şua izinlerinin ortadan kaldırıldığına yönelik tartışmaları gündeme getirmiştir. Ancak, Tüm Radyoloji…

Duyuru 2021/165 Sosyal Sigorta İşlemleri…

DUYURU 2021/165 SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE 4/b SİGORTALILIĞI HAKKINDA YAPILAN DÜZENLEMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA   Sosyal Güvenlik Kurumunca yayınlanan 31.08.2021 tarihli genel yazıda Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde 4/b sigortalılığı hakkında yapılan düzenlemeye ilişkin açıklayıcı bilgilendirmeler yer almaktadır. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle: 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılığın geçersiz…