Duyuru 2021/135 Beş Puanlık İndirimde Türkiye…

DUYURU 2021/135 BEŞ PUANLIK İNDİRİMDE TÜRKİYE GENELİ BORÇ SORGUSU Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2021/26 Sayı ve 19.07.2021 tarihli genelgesiyle beş puanlık teşvik şartları arasında işverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna yasal ödeme süresi geçmiş borcunun bulunup bulunmadığı hususunun 1/9/2021 tarihinden (2021/Eylül ayından/döneminden) itibaren işverenin Türkiye genelindeki tüm işyerleri esas alınarak yapılacağı belirtilmiştir. 01/09/2021 tarihinden itibaren beş puanlık teşvik…

Duyuru 2021/134 2021 Yılı Asgari Ücret…

DUYURU 2021/134 2021 YILI ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ (7333 SAYILI KANUN) Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde önceki gün görüşmeleri tamamlanan ve asgari ücret desteğinin yer aldığı 7333 Sayılı Torba Kanun, Cumhurbaşkanı imzasıyla birlikte Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girecektir. Yürürlük sonrasında Sosyal Güvenlik Kurumu’nca çıkarılacak genelgeyle asgari ücret desteğinin detayları belirlenmiş olacaktır. Genelgenin kamuoyuyla paylaşılmasını takiben sirküler aracılığıyla…

Duyuru 2021/133 E-Borcu Yoktur Uygulamasında…

DUYURU 2021/133 E-BORCU YOKTUR UYGULAMASINDA DÜZENLEME 2021/Temmuz ayında SGK-İşveren Sistemi’ne “e-borcu yoktur” sekmesi eklenerek “borcu yoktur” yazılarının bu sistem üzerinden alınabilmesine imkan sağlanmıştır. Şimdi ise e-borcu yoktur sisteminin eksiklikleri giderilerek devlet yardımı, teşvik ve destekler için yapılan borç sorgulama menülerine “Hazine ve Maliye Bakanlığına Sunulmak Üzere” ile “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Sunulmak Üzere” iki yeni…

Duyuru 2021/132 4447 Sayılı Kanun’un Geçici…

DUYURU 2021/132 4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 31 İNCİ MADDESİNDEYER ALAN KREDİ FAİZ VEYA KAR PAYI DESTEĞİ 25/5/2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7319 sayılı Torba Kanunla 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 31 inci madde eklenerek ilave istihdam sağlayan işverenlere kredi faiz ve kar payı desteği verileceği düzenlenmiştir .4447 sayılı Kanunun geçici 31 inci…

Duyuru 2021/131 Bayram Günleri Arasında Kalan…

DUYURU 2021/131 BAYRAM GÜNLERİ ARASINDA KALAN İŞ GÜNLERİNİN TELAFİ ÇALIŞMASINA KONU EDİLMESİ 2021 yılı Kurban Bayramı 20-23 Temmuz tarihlerini kapsamakta olup bayram öncesine rastlayan 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Gününü takip eden 16 Temmuz ile 19 Temmuz arife günüyle ilgili işyerinde tatil uygulamak isteyen işverenlerden aldığımız geri dönüş üzerinde telafi çalışmasına dair bilgilendirme yapılma…

Duyuru 2021/130 Muhtasar ve Prim Hizmet…

DUYURU 2021/130 MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMELERİ İÇİN SÜRE UZATIMI 8 Temmuz 2021 tarihli ve 136 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu sirküleri ile 26 Temmuz 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30 Temmuz 2021 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.…

Duyuru 2021/129 Koronavirüs Nedeniyle Primleri…

DUYURU 2021/129 KORONAVİRÜS NEDENİYLE PRİMLERİ ERTELENENLER İÇİN MÜCBİR HALİN BİTİŞ TARİHİ Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2/4/2020 tarihli ve 5157380 sayılı genel yazısında; • 22/3/2020 tarihi ile mücbir sebep döneminin sonuna kadar 65 yaşını doldurmuş olanların herhangi bir talebe bağlı olmaksızın, • Kronik rahatsızlığını sağlık kuruluşlarından alınacak muteber belgelerle ispat ve tevsik edenlerin başvurularına istinaden, mücbir sebep…

Duyuru 2021/128 Yasal Süresi Dışında Verilen…

DUYURU 2021/128 YASAL SÜRESİ DIŞINDA VERİLEN BELGELER ALANINA AÇIKLAMA EKLENMESİ Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından İşveren Sisteminde yapılan açıklamada (08.07.2021), aylık prim ve hizmet belgesine/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde “B-Yasal süresi dışında verilen belgeler” kodu ile yapılan belge girişlerinde açıklama eklenecek alan oluşturulduğu belirtilmiştir. Bilindiği üzere, işverenler tarafından yasal süresi içerisinde bildirilmeyen aylık prim ve hizmet…

Duyuru 2021/127 İstihdama Dönüş ve Artı İstihdam…

DUYURU 2021/127 İSTİHDAMA DÖNÜŞ VE ARTI İSTİHDAM TEŞVİKİNDE İSTİHDAM ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GENEL YAZISI (06.07.2021 Tarih ve E-41481264 Sayılı SGK Genel Yazısı) Pandemi teşvikleri olarak bilinen istihdama dönüş teşviki (4447/Geçici 27) ile artı istihdam teşvikinin (4447/Geçici 28) genel yararlanma şartlarından biri, işverenlerin destekten yararlandıkları sigortalıların yarısından her birini, teşvik uygulama süresinin sona ermesinden…

Duyuru 2021/126 İlave Tediyelerin Ödeme…

DUYURU 2021/126 İLAVE TEDİYELERİN ÖDEME TARİHLERİ Kamu kurumlarında çalışan işçilere verilecek ilave tediye tarihleri, 7.07.2021 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 4226 Sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenmiştir. İlgili karara göre ilave tediyenin ilk yarısı 16/07/2021 tarihinde, ikinci yarısı ise 17/12/2021 tarihinde ödenecektir.     (Bu yazının tamamını okumak ve Yayınlarımız’a abone olmak için tıklayınız.)