Duyuru 2024/21 Dolandırıcılık Uyarısı Çalışma…

DUYURU 2024/21 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINDANMDOLANDIRICILIK UYARISI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına intikal eden başvuru, şikâyet ve ihbarlardan müfettiş unvanı kullanılarak; • Ücret karşılığı kitap/dergi satışı yapıldığı ve/veya bunları almaları halinde Bakanlıktaki işlerinin takip edileceği vaadinde bulunulduğu, • İşyerlerine teftişe gelmiş izlenimi ortaya koyularak ceza tehdidiyle ve/veya tespit edilen eksikliklerin…

Duyuru 2024/20 Deniz İş Kanunu Kullanılmayan…

DUYURU 2024/20 DENİZ İŞ KANUNU-KULLANILMAYAN YILLIK İZİNLERİN ÜCRET OLARAK ÖDENMESİNDE FESİH TÜRÜNE GÖRE AYRIM YAPAN KURALIN İPTALİ  (Anayasa Mahkemesi İptal Kararı, E.2022/154, K.2024/33, Resmi Gazete:14.03.2024, İptal Kararının Yürürlük Tarihi: 14.09.2024) 6098, 4857 ve 5953 sayılı Kanunlarda kullanılmayan yıllık izne ilişkin ücretin işçiye ödenmesi bakımından sözleşmenin sona erme nedenine bağlı bir şart öngörülmediği hâlde, gemi adamlarının…

Duyuru 2024/19 Gemi Adamları İaşe…

DUYURU 2024/19 GEMİ ADAMLARI İAŞE BEDELİ 854 Sayılı Deniz İş Kanunu’nun 33’üncü maddesine göre iaşe (yeme ve içme) kurulması zorunlu olmayan gemiler; limanlar içinde, şehir hatlarında, körfezlerde, göllerde ve akarsularda yolcu ve yük nakleden gemiler ile mavna, şat ve benzerleri olarak sayılmıştır. Bu deniz araçlarında iaşe servisi kurulması zorunlu değildir. Bu durumda işveren veya işveren…

Duyuru 2024/17 İşyeri Tehlike Sınıfları…

DUYURU 2024/17 İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER   05.03.2024 tarihli Resmi Gazete yayımlanan işyeri tehlike sınıfları tebliği değişiklikleri aşağıda başlıklar halinde sunulmuştur. 1- Sadece Faaliyet Tanımı Değişenler   Nace   Faaliyet Tanımı Tehlike Sınıfı 10.71.02 Yeni Ekmek imalatı (sade pide dahil) Az Tehlikeli Eski Fırın ürünleri imalatı (ekmek, sade pide, simit vb. dahil, taze pastane ürünlerinin…

Duyuru 2024/16 Yabancı Personel Çalışma İzni…

DUYURU 2024/16 YABANCI PERSONEL ÇALIŞMA İZNİ KRİTERLERİNDE TURİZM VE SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜ İÇİN SAĞLANAN KOLAYLIKLAR (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü, Kamuoyu Duyurusu) Türkiye’de turizm potansiyelinin arttırılması amacıyla; önceki yıllarda sektöre ilişkin sağlanan kolaylıklara* ilave olarak 01.01.2024-31.12.2024 tarihleri arasında geçerli olmak üzere, sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren aracı kuruluşların yabancı istihdam taleplerine…

Duyuru 2024/15 Kadın İstihdamı İçin Pozitif…

DUYURU 2024/15 KADIN İSTİHDAMI İÇİN POZİTİF AYRIMCILIK PROJESİ HAKKINDA Avrupa Birliği fonu ile finanse edilen KİPAP (Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi) kapsamında verilecek ücret, sigorta primi, vergi ve çocuk bakım desteğine ilişkin detaylar aşağıda sunulmuştur. 1. Uygulanacak İller Proje Adana, Adıyaman, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya,…

Duyuru 2024/14 Yapı Birim Maliyetleri…

DUYURU 2024/14 MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2024 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 2024 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri 20.02.2024 tarihli ve 32466 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir. Mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2024 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri,…

Duyuru 2024/13 2024/Şubat Ayına İlişkin Prim…

DUYURU 2024/13 DUYURU 2024/13 2024/ŞUBAT AYINA İLİŞKİN PRİM ÖDEME GÜN SAYISININ HESABI 2024/Şubat ayı prim ödeme gün sayısının hesabına ilişkin genel uygulamalar güncel mevzuat çerçevesinde derlenerek aşağıda sunulmuştur. 1. 2024/ŞUBAT AYINDA TAM ÇALIŞAN SİGORTALILARIN PRİM ÖDEME GÜN SAYISI 5510 sayılı Kanunun 3. maddesinin 1. fıkrasının 14 numaralı bendi gereğince Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamalarında “ay” kavramı…

Duyuru 2024/12 Prim Teşviklerinden Geriye…

DUYURU 2024/12 DUYURU 2024/12 Prim Teşviklerinden Geriye Yönelik Yararlanmış İşverenlerce SGK’dan Talep Edilecek Kanuni Faiz 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun Ek 17. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 2018/Mart ve öncesine ilişkin geriye yönelik teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliği sonucu hesaplanan fark prim tutarlarının anılan maddenin üçüncü fıkrası gereğince kanuni faiziyle birlikte ödenmesi…