Duyuru 2024/21 Dolandırıcılık Uyarısı Çalışma…

DUYURU 2024/21 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINDANMDOLANDIRICILIK UYARISI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına intikal eden başvuru, şikâyet ve ihbarlardan müfettiş unvanı kullanılarak; • Ücret karşılığı kitap/dergi satışı yapıldığı ve/veya bunları almaları halinde Bakanlıktaki işlerinin takip edileceği vaadinde bulunulduğu, • İşyerlerine teftişe gelmiş izlenimi ortaya koyularak ceza tehdidiyle ve/veya tespit edilen eksikliklerin…

Duyuru 2024/20 Deniz İş Kanunu Kullanılmayan…

DUYURU 2024/20 DENİZ İŞ KANUNU-KULLANILMAYAN YILLIK İZİNLERİN ÜCRET OLARAK ÖDENMESİNDE FESİH TÜRÜNE GÖRE AYRIM YAPAN KURALIN İPTALİ  (Anayasa Mahkemesi İptal Kararı, E.2022/154, K.2024/33, Resmi Gazete:14.03.2024, İptal Kararının Yürürlük Tarihi: 14.09.2024) 6098, 4857 ve 5953 sayılı Kanunlarda kullanılmayan yıllık izne ilişkin ücretin işçiye ödenmesi bakımından sözleşmenin sona erme nedenine bağlı bir şart öngörülmediği hâlde, gemi adamlarının…

Duyuru 2024/19 Gemi Adamları İaşe…

DUYURU 2024/19 GEMİ ADAMLARI İAŞE BEDELİ 854 Sayılı Deniz İş Kanunu’nun 33’üncü maddesine göre iaşe (yeme ve içme) kurulması zorunlu olmayan gemiler; limanlar içinde, şehir hatlarında, körfezlerde, göllerde ve akarsularda yolcu ve yük nakleden gemiler ile mavna, şat ve benzerleri olarak sayılmıştır. Bu deniz araçlarında iaşe servisi kurulması zorunlu değildir. Bu durumda işveren veya işveren…