Duyuru 2024/21 Dolandırıcılık Uyarısı Çalışma…

DUYURU 2024/21 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINDANMDOLANDIRICILIK UYARISI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına intikal eden başvuru, şikâyet ve ihbarlardan müfettiş unvanı kullanılarak; • Ücret karşılığı kitap/dergi satışı yapıldığı ve/veya bunları almaları halinde Bakanlıktaki işlerinin takip edileceği vaadinde bulunulduğu, • İşyerlerine teftişe gelmiş izlenimi ortaya koyularak ceza tehdidiyle ve/veya tespit edilen eksikliklerin…

Duyuru 2024/20 Deniz İş Kanunu Kullanılmayan…

DUYURU 2024/20 DENİZ İŞ KANUNU-KULLANILMAYAN YILLIK İZİNLERİN ÜCRET OLARAK ÖDENMESİNDE FESİH TÜRÜNE GÖRE AYRIM YAPAN KURALIN İPTALİ  (Anayasa Mahkemesi İptal Kararı, E.2022/154, K.2024/33, Resmi Gazete:14.03.2024, İptal Kararının Yürürlük Tarihi: 14.09.2024) 6098, 4857 ve 5953 sayılı Kanunlarda kullanılmayan yıllık izne ilişkin ücretin işçiye ödenmesi bakımından sözleşmenin sona erme nedenine bağlı bir şart öngörülmediği hâlde, gemi adamlarının…

Duyuru 2024/19 Gemi Adamları İaşe…

DUYURU 2024/19 GEMİ ADAMLARI İAŞE BEDELİ 854 Sayılı Deniz İş Kanunu’nun 33’üncü maddesine göre iaşe (yeme ve içme) kurulması zorunlu olmayan gemiler; limanlar içinde, şehir hatlarında, körfezlerde, göllerde ve akarsularda yolcu ve yük nakleden gemiler ile mavna, şat ve benzerleri olarak sayılmıştır. Bu deniz araçlarında iaşe servisi kurulması zorunlu değildir. Bu durumda işveren veya işveren…

Webinar: Özel Grupların Çalışma Süreleri

ÖZEL GRUPLARIN ÇALIŞMA SÜRELERİ 28 Mayıs Salı günü saat 14:00-15:00 arasında, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Mustafa Baştaş’ın moderatörlüğünde, İş Hukuku Koordinatörümüz Ali Karaca ‘Özel Grupların Çalışma Süreleri’ konulu webinarımızda; • Gebe ve emziren kadın işçiler • Engelli işçiler • Sağlık kuralları bakımından tehlike maddelerle yapılan işlerde çalışan işçiler • Radyoloji işlerinde çalışan işçiler • Çocuk…

Ankara’daki Ofisimize Yeni Kadro

MEHMET KOÇAK DANIŞMANLIK GRUBU ANKARA OFİSİ’NE YENİ KADRO Değerli İnsan Kaynakları Yöneticileri ve Profesyonelleri, Mehmet Koçak Danışmanlık Grubu’na, ‘’Yabancı Çalışma İzinleri Koordinatörü’’ olarak katılan yeni ekip üyemiz Ömer Lütfi Ayhan’ı sizlerle tanıştırmak isteriz. Kendisinin kıymetli tecrübelerinden yararlanabileceğimiz için mutluluk duyuyoruz. Ömer Lütfi Ayhan, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olup, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma…

BANÜ Kariyer Günleri’nde Mehmet Koçak Semineri

SEMİNER: ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİNDE UYUM AKTÖRÜ- DANIŞMANLIK BANÜ-KAGEM koordinatörlüğünde, bu yıl dokuzuncusu düzenlenen geleneksel Kariyer Günleri 21 Mayıs 2024 Salı günü başladı. Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Koçak, Kariyer Günleri konuşmacısı olarak 23 Mayıs günü 14:00-17:00 saatleri arasında ”Endüstri İlişkilerinde Uyum Aktörü: Danışmanlık Hizmetleri” isimli semineri gerçekleştirdi.

Webinar: Sigorta Prim Teşviklerinde Güncel Durum

SİGORTA PRİM TEŞVİKLERİNDE GÜNCEL DURUM 23 Mayıs Perşembe Salı günü saat 14:00-15:00 arasında, ‘‘Sigorta Prim Teşviklerinde Güncel Durum’’ başlıklı webinarda, kayıt dışı sigortalılıkta teşvik yasaklanması, yabancı çalışanların teşvikleri ve çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinin teşvikleriyle ilgili durumlardan bahsettik. Yayını izleyemeyenler veya yeniden izlemek isteyenler linkten ulaşabilir.

ILO’dan Atık Toplayıcılar İçin Destek

ILO’DAN ATIK TOPLAYICILAR İÇİN DESTEK Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi, Türkiye’nin yeşil ekonomi sektöründe atık yönetimi uygulamalarının kayıtlı hale getirilmesini ve kapsayıcılığını desteklemek için çalışma başlattı. Bu müdahaleler, toplantılar, teknik danışmanlık oturumları ve eğitimler dahil olmak üzere bir dizi faaliyetten oluşuyor. Atık yönetiminde kamu sağlığının korunması, çevrenin korunması ve kaynak verimliliğinin artırılmasındaki rolü yadsınamaz.…

Kamuda Tasarruf Dönemi Başlıyor

KAMUDA TASARRUF VE VERİMLİLİK PAKETİ AÇIKLANDI Kamuda tasarruf paketinin ayrıntılarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kamuoyuyla paylaştı. Bütün kamu ve tedbir paketinin kapsamında, kamuda tasarruf, bütçede harcama disiplini, kamu yatırımları olmak üzere tasarruf tedbirlerinin üç ayağı var. Kamu tasarruf alanlarında öncelikli alanlar; Taşıtlar, binalar, kamu istihdamı, idari yapılanmada etkinlik,…