Dünyada İstihdam ve Sosyal Görünüm…

DÜNYADA İSTIHDAM VE SOSYAL GÖRÜNÜM MAYIS 2024 RAPORU (WESO) Raporda en son veriler dikkate alınırken, aynı zamanda yoksulluk ve kayıt dışılıkla ilgili Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşma hususundaki mevcut durum analizi de yer alıyor. Rapor, temel işgücü piyasası göstergelerini güncellenmiş küresel ve bölgesel tahminlere göre inceliyor. Aynı zamanda kadınların işgücü piyasasında neden geride oldukları sorusunu da…

ILO, Sosyal Taraflar ve Sivil Toplum Kuruluşlarının…

ILO’DAN SOSYAL TARAFLAR VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ ÇALIŞMA YAŞAMINDA TEMEL İLKELER VE HAKLAR KONUSUNDAKİ KAPASİTELERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İşçi Örgütleri, İşveren Örgütleri ve Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Küçük Hibe Programı başvuru rehberi yayımlandı. Başvuruda bulunmak isteyen kurum ve kuruluşlar, ILO’nun ilgili sayfasında yer alan proje başvuru formu ve proje bütçesini eksiksiz doldurarak 30 Haziran 2024 tarihine…

SGK Tecil ve Taksitlendirme Genelge Değişikliği…

SGK ÖDEME VADESİ GEÇMİŞ PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMESİ 30.05.2024 tarih ve 2024/8 sayılı “Tecil İşlemlerinde Değişiklik” konulu Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim ve idari para cezası borçlarının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48. maddesi uyarınca tescil ve taksitlendirilmesi mümkün bulunmakla birlikte, Sosyal Güvenlik…

Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın…

EĞİTİMLİ ÇOCUK BAKICILARININ TEŞVİKİ YOLUYLA KAYITLI KADIN İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ PROJESİ II (EDU-CARE II) ÖN KAYITLARI BAŞLADI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada projenin ikinci dönem başvurularının 3 Haziran 2024 tarihinde başladığını belirtti. Proje kapsamında; Ankara, İstanbul ve İzmir’de, 12 ay boyunca çalışan annelere 325 avro (11.339 TL) destek sağlanacak.…

Webinar: Özel Grupların Çalışma Süreleri

ÖZEL GRUPLARIN ÇALIŞMA SÜRELERİ 28 Mayıs Salı günü saat 14:00-15:00 arasında, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Mustafa Baştaş’ın moderatörlüğünde, İş Hukuku Koordinatörümüz Ali Karaca ‘Özel Grupların Çalışma Süreleri’ konulu webinarımızda; • Gebe ve emziren kadın işçiler • Engelli işçiler • Sağlık kuralları bakımından tehlike maddelerle yapılan işlerde çalışan işçiler • Radyoloji işlerinde çalışan işçiler • Çocuk…

Ankara’daki Ofisimize Yeni Kadro

MEHMET KOÇAK DANIŞMANLIK GRUBU ANKARA OFİSİ’NE YENİ KADRO Değerli İnsan Kaynakları Yöneticileri ve Profesyonelleri, Mehmet Koçak Danışmanlık Grubu’na, ‘’Yabancı Çalışma İzinleri Koordinatörü’’ olarak katılan yeni ekip üyemiz Ömer Lütfi Ayhan’ı sizlerle tanıştırmak isteriz. Kendisinin kıymetli tecrübelerinden yararlanabileceğimiz için mutluluk duyuyoruz. Ömer Lütfi Ayhan, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olup, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma…

BANÜ Kariyer Günleri’nde Mehmet Koçak Semineri

SEMİNER: ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİNDE UYUM AKTÖRÜ- DANIŞMANLIK BANÜ-KAGEM koordinatörlüğünde, bu yıl dokuzuncusu düzenlenen geleneksel Kariyer Günleri 21 Mayıs 2024 Salı günü başladı. Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Koçak, Kariyer Günleri konuşmacısı olarak 23 Mayıs günü 14:00-17:00 saatleri arasında ”Endüstri İlişkilerinde Uyum Aktörü: Danışmanlık Hizmetleri” isimli semineri gerçekleştirdi.

Webinar: Sigorta Prim Teşviklerinde Güncel Durum

SİGORTA PRİM TEŞVİKLERİNDE GÜNCEL DURUM 23 Mayıs Perşembe Salı günü saat 14:00-15:00 arasında, ‘‘Sigorta Prim Teşviklerinde Güncel Durum’’ başlıklı webinarda, kayıt dışı sigortalılıkta teşvik yasaklanması, yabancı çalışanların teşvikleri ve çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinin teşvikleriyle ilgili durumlardan bahsettik. Yayını izleyemeyenler veya yeniden izlemek isteyenler linkten ulaşabilir.

ILO’dan Atık Toplayıcılar İçin Destek

ILO’DAN ATIK TOPLAYICILAR İÇİN DESTEK Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi, Türkiye’nin yeşil ekonomi sektöründe atık yönetimi uygulamalarının kayıtlı hale getirilmesini ve kapsayıcılığını desteklemek için çalışma başlattı. Bu müdahaleler, toplantılar, teknik danışmanlık oturumları ve eğitimler dahil olmak üzere bir dizi faaliyetten oluşuyor. Atık yönetiminde kamu sağlığının korunması, çevrenin korunması ve kaynak verimliliğinin artırılmasındaki rolü yadsınamaz.…

Kamuda Tasarruf Dönemi Başlıyor

KAMUDA TASARRUF VE VERİMLİLİK PAKETİ AÇIKLANDI Kamuda tasarruf paketinin ayrıntılarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kamuoyuyla paylaştı. Bütün kamu ve tedbir paketinin kapsamında, kamuda tasarruf, bütçede harcama disiplini, kamu yatırımları olmak üzere tasarruf tedbirlerinin üç ayağı var. Kamu tasarruf alanlarında öncelikli alanlar; Taşıtlar, binalar, kamu istihdamı, idari yapılanmada etkinlik,…