Sirküler 2022/36 Uluslarası İşgücü Kanunu…

SİRKÜLER 2022/36 ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği, 02.02.2022 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin amacı, 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu uyarınca, uluslararası işgücüne ilişkin politikaların belirlenmesi, uygulanması, izlenmesi ile yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyetlerine dair iş ve işlemlerde izlenecek usul ve esasları, yetki ve sorumlulukları ve…