Sirküler 2024/36 Ramazan Ayı İşyeri Uygulamaları SSS…

SİRKÜLER 2024/36 RAMAZAN AYI İŞYERİ UYGULAMALARI Soru 1: Gündüz mesai başlangıç ve bitiş saatleri Ramazan ayına özgü olarak değiştirilebilir mi? Ramazan ayında ulaşım imkanlarının kolaylaştırılması amacıyla mesai başlangıç ve bitiş saatleri “işverenin yönetim hakkı” ve “işçi lehine olmama” kriterine göre aşağıdaki ilkeler dikkate alınarak değiştirilebilir. İş sözleşmesinde çalışma sürelerini değiştirme yetkisi işverenin yönetim hakkı kapsamında…

Sirküler 2024/35 7499 sayılı Torba Kanunun Emekli…

SİRKÜLER 2024/35 7499 SAYILI TORBA KANUNUN EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ VE KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ ÖZET Sekizinci yargı paketi olarak tanımlanan 7499 sayılı Kanun, 12.03.2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 7499 sayılı Kanunun sosyal güvenlik ve kişisel verilere ilişkin düzenlemeleri şöyledir; • Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere ödenen bayram ikramiyesi 3 bin TL’ye yükseltilmiştir. • Özel niteliklerin…

Sirküler 2024/ 34 Asgari Ücret Desteği Genel Esaslar…

SİRKÜLER 2024/34 2024 YILINDA ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANILMASINA İLİŞKİN GENEL ESASLAR YÖNETİCİ ÖZETİ 7495 sayılı Kanunun 6. maddesi ile yapılan düzenlemeyle 2016 yılından bu yana uygulanmakta olan asgari ücret desteğinin 2024/Ocak ila Aralık ayları arasında da verilmesine imkân sağlanmıştır. 2024/Ocak ila Aralık aylarına ilişkin verilecek asgari ücret desteğine ilişkin usul ve esaslar Sosyal Güvenlik Kurumunca…

Sirküler 2024/33 7495 Sayılı Torba Kanunda…

SİRKÜLER 2024/33 SİRKÜLER 2024/33 7495 SAYILI TORBA KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER 03.02.2024 tarihli Resmi Gazete yayımlanan 7495 sayılı Torba Kanunun çalışma hayatına ilişkin hükümleri aşağıdaki tabloda özet haliyle verilmiş olup bu sirkülerimizde detaylı açıklanmıştır. * Asgari ücret desteğine ilişkin detaylar Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından çıkarılacak genelgeyle açıklanacak olup, konuyla ilgili ayrıca duyuru yayımlanacaktır. (Bu yazının tamamını…

Sirküler 2024/32 İşkollarındaki İşçi Sayıları…

SİRKÜLER 2024/32 SİRKÜLER 2024/32 İŞKOLLARINDAKİ İŞÇİ SAYILARI VE İŞÇİ SENDİKALARININ ÜYE SAYILARINA İLİŞKİN 2024/OCAK AYI İSTATİSTİKLERİ 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 41. maddesi gereğince işçi sendikalarının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yetki alabilmesi için, • Kurulu bulunduğu işkolunda çalışan işçilerin en az yüzde bir (%1) üye sayısının bulunması • Örgütlendiği işyerinde %50…

Sirküler 2024/31 2024 Yılı Yurtiçi Ve Yurt Dışı…

SİRKÜLER 2024/31 SİRKÜLER 2024/31 2024 YILI YURTİÇİ VE YURT DIŞI HARCIRAH/GÜNDELİK TUTARLARI (01.01.2024-31.12.2024) A. YURTİÇİ HARCIRAH/GÜNDELİK TUTARLARI 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 24. Maddesi ikinci fıkrası gereğince; Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından hizmet erbabına verilen gerçek yol giderlerinin tamamı ile yemek ve yatmak giderlerine karşılık verilen gündelikler Devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini…

Sirküler 2024/30 5510 Sayılı Kanun Uyarınca…

SİRKÜLER 2024/30 SİRKÜLER 2024/30 5510 SAYILI KANUN UYARINCA 2024 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI Sosyal Güvenlik Kurumu idari para cezalarını bizzat kendisi tarh, tahakkuk ve tebliğ ile görevli ve yetkilidir. SGK tarafından uygulanan cezalar ilgiliye tebliğ ile tahakkuk etmekte ve itiraz edilmeden 15 gün içinde ödenirse %25 indirim yapılmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu idari para cezalarına…

Sirküler 2024/28 2024 Yılı İsteğe Bağlı Sigorta…

SİRKÜLER 2024/28 SİRKÜLER 2024/28 2024 YILI İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİM ORANLARI VE MİKTARLARI İsteğe balı sigortalıların prim oranları ve 2024 yılı itibariyle ödemeleri gereken tutarlar aşağıda sunulmuştur. 1. 5/g* Kapsamındaki Sigortalı Olup Sadece Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi Ödeyenler (4/a) *Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak…

Sirküler 2024/27 2024 Yılında Ev Hizmetlerinde…

SİRKÜLER 2024/27 SİRKÜLER 2024/27 2024 YILINDA EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞTIRILAN SİGORTALILAR İÇİN PRİM ORANLARI VE MİKTARLARI 2024 yılında ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin ve istekleri halinde sigortalıların ödeyecekleri sigorta prim oranları ve tutarları aşağıda sunulmuştur. 1. Ev Hizmetlerinde Ayda 10 Gün Ve Üzerinde Sigortalı Çalıştıranların Yapacakları Ödemeler 2. Ev Hizmetlerinde Ayda 10 Günden Az Sigortalı Çalıştıranların…