Sirküler 2021/43 2021 Yılı Temmuz Ayı Sendika…

SİRKÜLER 2021/43 2021 YILI TEMMUZ AYI SENDİKA İSTATİSTİKLERİ 30.07.2021 tarihli Resmî Gazetede, İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2021 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ yayınlanmıştır. 2021 Temmuz ayı istatistiklerine göre genel görünüm şöyledir; Toplam işçi sayısında %4,57 oranı (656.814 kişi) ile artış olurken, sendikaya üye işçi sayısı % 2,62 oranı (54.209 kişi) ile…

Sirküler 2021/42 İş Hukukunda Yıllık Ücretli…

SİRKÜLER 2021/42 İŞ HUKUKUNDA YILLIK ÜCRETLİ İZİN Anayasa, çalışanların dinlenme hakkına sahip olduklarını, ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartlarının kanunla düzenleneceğini belirtmiştir. Bunun doğal sonucu olarak 4857 sayılı İş Kanunu’nun 53. ve takip eden maddelerinde de ücretli yıllık izin hakkı ve şartları düzenlenmiştir. 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren…

Sirküler 2021/41 2021 Yılı İkinci Dönem Yurtiçi…

SİRKÜLER 2021/41 2021 YILI İKİNCİ DÖNEM YURTİÇİ VE YURT DIŞI HARCIRAH/GÜNDELİK TUTARLARI Değerli İnsan Kaynakları Yöneticileri ve Profesyonelleri,2021/41 sayılı “2021 Yılı İkinci Dönem Yurtiçi ve Yurt Dışı Harcırah/Gündelik Tutarları” konulu sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur. (Bu yazının tamamını okumak ve Yayınlarımız’a abone olmak için tıklayınız.)

Sirküler 2021/40 İkinci 6 Aylık Devlet Memurları…

SİRKÜLER 2021/40 İKİNCİ 6 AYLIK DEVLET MEMURLARI AİLE, ÇOCUK, ÖLÜM VE DOĞUM YARDIMI MİKTARLARI 01.07.2021-31.12.2021 tarihleri arasında geçerli olmak üzere, aylık memur maaş katsayısı (0,179797) olarak belirlenmiştir. 01.07.2021- 31.12.2021 tarihleri arasında 657 Sayılı Kanun’a göre devlet memurları için aile ve çocuk yardımları ile ölüm ve doğum yardımları aşağıda gösterilmiştir. (Bu yazının tamamını okumak ve Yayınlarımız’a…

Sirküler 2021/39 İkinci 6 Aylık Kıdem Tavanı…

SİRKÜLER 2021/39 İKİNCİ 6 AYLIK KIDEM TAVANI Kıdem tazminatının tavan tutarı, en yüksek devlet memuruna ödenen emeklilik ikramiyesi tutarı ile sınırlandırmıştır. Buna göre kıdem tazminatı tavanı tutarı, memur maaş katsayısına bağlı olarak değişmektedir. 01.07.2021-31.12.2021 tarihleri arasında geçerli olmak üzere, aylık memur maaş katsayısı (0,179797), taban aylık katsayısı (2,814188), yan ödeme katsayısı ise (0,057019) olarak belirlenmiştir.…

Sirküler 2021/38 Mali Tatilin İş ve Sosyal…

SİRKÜLER 2021/38 MALİ TATİLİN İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK BİLDİRİMLERİNE ETKİLERİ Mali meslek mensupları (serbest muhasebeciler veya mali müşavirler) ve benzeri işlerde çalışanlar, periyodik kamu yükümlülükleri nedeniyle yılın tüm zamanlarında çalışmaktadırlar. Dolayısıyla dinlenme ihtiyacından mahrum kalmamaları için mali tatil uygulaması yapılmaktadır. 2007 yılından itibaren uygulanmaya başlayan mali tatil, her yılın 1 Temmuz ile 20Temmuz tarihleri arasında…

Sirküler 2021/37 İş Hukukunda Toplu İşçi…

SİRKÜLER 2021/37 İŞ HUKUKUNDA TOPLU İŞÇİ ÇIKARMA VE BİLDİRİMİ Toplu işçi çıkarma bildirimi, Türkiye’nin de tanımış olduğu uluslararası belgelerde düzenlendiği biçimde ekonomik, teknolojik, yapısal veya benzer nedenlerle hizmet ilişkilerine son vermeyi düşünen işverenin bu durumu işçi temsilcilerine ve resmi makamlara bildirmesidir. İlgili düzenlemeye göre işveren; ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri veya işin gerekleri…

Sirküler 2021/36 2022 Yılı Tahmini Bütçe…

SİRKÜLER 2021/36 2022 YILI TAHMİNİ BÜTÇE PARAMETRELERİ-I (HAZİRAN 2021) 2022 yılı bütçe hazırlıkları çerçevesinde asgari ücret, SGK prim alt ve üst sınırı tahmini tutarlarımız aşağıdaki şekilde öngörülmüştür. DANIŞMAN NOTLARI: 1- Bu tutarlar tahmini olup bütçe çalışmasında kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Resmi tutarlar açıklandığında ayrıca sirküler olarak sizlerle paylaşılacaktır. 2- 2022 yılı Bütçe Tahminlerimiz, Ekim ve/veya Kasım…

Sirküler 2021/35 7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu’nun…

SİRKÜLER 2021/35 7326 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU’NUN SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİ (Resmi Gazete Tarih 09.06.2021/Sayı 31506) Salgının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinin giderilmesi amacıyla daha önceki yapılandırma fırsatlarını kaçıranlar ile yapılandırmalardan faydalandığı halde gerekli ödemeleri yapılmaması nedeniyle ihlal durumuna düşenler için yeni bir yapılandırma planı devreye alınmıştır. Yeni yapılandırma planında (7326 Sayılı Kanun) vergi borçlarının…

Sirküler 2021/34 7319 Sayılı Torba Kanun’un Çalışma…

SİRKÜLER 2021/34 7319 SAYILI TORBA KANUN’UN ÇALIŞMA HAYATINI İLGİLENDİREN ÖNEMLİ DÜZENLEMELERİ (7319 Sayılı Sigortacılık İle Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- Resmi Gazete Tarih 25.05.2021/Sayı 31491) 7319 Sayılı Torba Kanunda çalışma hayatını ilgilendiren iki önemli düzenleme yapılmıştır; bunlardan birincisi ilave istihdam sağlayan işverenlerin kamu bankalarından kullanacakları kredilerde…