Sirküler 2021/28 Sigorta Primine Esas…

SİRKÜLER 2021/01 SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇLAR VE PRİME ESAS KAZANCA DAHİL EDİLMEYEN ÖDEMELER HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRMELER Sigorta primine esas kazanç, uygulamada kullanılan bir diğer adıyla “sigorta matrahı” çalışma hayatında işçi-işveren ilişkileri ve SGK yükümlülükleri açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Sigorta primine esas kazançların doğru ve zamanında bildirilmesi, işletmelerin kayıt dışılık sebebiyle SGK nezdinde olası…

Sirküler 2021/27 6356 Sayılı Sendikalar Ve Toplu…

SİRKÜLER 2021/27 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU UYARINCA 2021 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI  Sözleşme serbestîsi içerisinde işveren ve işçi eşit konumlarda olmadıklarından Devlet çalışma yaşamına işçi lehine müdahalede bulunarak asgari koşulları belirlemekte ve aykırılık halinde yaptırımlar uygulamaktadır. Yaptırımlar hukuki, cezai veya idari nitelikte olabilmektedir. 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi…

Sirküler 2021/26 5953 Sayılı Basın İş Kanunu…

SİRKÜLER 2021/26 5953 SAYILI BASIN İŞ KANUNU UYARINCA 2021 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI İş Hukukunun ana ilkelerinden olan işçiyi yararına yorum ilkesi ekonomik olarak işverene göre daha zayıf konumda olan işçilerin korunmasını amaçlamaktadır. Sözleşme serbestîsi içerisinde işveren ve işçi eşit konumlarda olmadıklarından Devlet çalışma yaşamına işçi lehine müdahale bulunarak asgari koşulları belirlemekte ve aykırılık…

Sirküler 2021/25 854 Sayılı Deniz İş Kanunu…

SİRKÜLER 2021/25 854 SAYILI DENİZ İŞ KANUNU UYARINCA 2021 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI  Sözleşme serbestîsi içerisinde işveren ve işçi eşit konumlarda olmadıklarından devlet, çalışma yaşamına işçi lehine müdahale bulunarak asgari koşulları belirlemekte ve aykırılık halinde yaptırımlar uygulanmaktadır. Yaptırımlar hukuki, cezai veya idari nitelikte olabilmektedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 854 sayılı Deniz…

Sirküler 2021/24 4857 Sayılı Kanun Uyarınca…

SİRKÜLER 2021/24 4857 SAYILI KANUN UYARINCA 2021 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI  Sözleşme serbestîsi içerisinde işveren ve işçi eşit konumlarda olmadıklarından devlet, çalışma yaşamına işçi lehine müdahale bulunarak asgari koşulları belirlemekte ve aykırılık halinde yaptırımlar uygulanmaktadır. Yaptırımlar hukuki, cezai veya idari nitelikte olabilmektedir. 4857 sayılı İş Kanunda özel hukuk ve kamu hukuku ayrımı yapılarak özel…

Sirküler 2021/23 5510 Sayılı Kanun Uyarınca…

SİRKÜLER 2021/23 5510 SAYILI KANUN UYARINCA 2021 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI  Sosyal Güvenlik Kurumu idari para cezalarını bizzat kendisi tarh, tahakkuk ve tebliğ ile görevli ve yetkilidir. SGK tarafından uygulanan cezalar ilgiliye tebliğ ile tahakkuk etmekte ve itiraz edilmeden 15 gün içinde ödenirse %25 indirim yapılmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu idari para cezalarına 15 gün…

Sirküler 2021/22 1774 Sayılı Kimlik Bildirme…

SİRKÜLER 2021/22 1774 SAYILI KİMLİK BİLDİRME KANUNUNA İLİŞKİN 2021 YILI İDARİ PARA CEZASI  Kimlik Bildirme, toplum ve kişi yararı yönünden nüfus yerleşimi ve takip edilmelerini temin edecek kayıt sistemidir. Kimlik bildirme usulleri 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’na göre yapılmaktadır. 1774 Sayılı Kanun’un ikinci maddesine göre; konaklama hizmeti veren işyerlerinde sürekli ve geçici olarak çalışanların kimlik…

Sirküler 2021/20 2021 Yılı Birinci Dönem…

SİRKÜLER 2021/20 2021 YILI BİRİNCİ DÖNEM YURTİÇİ VE YURT DIŞI HARCIRAH/GÜNDELİK TUTARLARI  A. YURTİÇİ HARCIRAH/GÜNDELİK TUTARLARI 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 24. Maddesi ikinci fıkrası gereğince; Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından hizmet erbabına verilen gerçek yol giderlerinin tamamı ile yemek ve yatmak giderlerine karşılık verilen gündelikler Devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşarsa…

Sirküler 2021/19 2021 Yılı Emzirme Ödeneği…

SİRKÜLER 2021/19 2021 YILI EMZİRME ÖDENEĞİ MİKTARI  Emzirme ödeneği, doğum yapması halinde sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması halinde sigortalı erkeğe verilir. Ayrıca hizmet akdine tabi ya da kendi adına ve hesabına yaptıkları çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine emzirme ödeneği ödenir.…