Sirküler 2022/27 2022 Yılı Birinci Dönem Yurt…

DUYURU 2022/27 2022 YILI BİRİNCİ DÖNEM YURTİÇİ VE YURT DIŞI HARCIRAH/GÜNDELİK TUTARLARI A. YURTİÇİ HARCIRAH/GÜNDELİK TUTARLARI 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 24. Maddesi ikinci fıkrası gereğince; Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından hizmet erbabına verilen gerçek yol giderlerinin tamamı ile yemek ve yatmak giderlerine karşılık verilen gündelikler Devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşarsa…

Sirküler 2022/26 2022 Yılı İlk 6 Aylık Devlet…

DUYURU 2022/26 İLK 6 AYLIK DEVLET MEMURLARI AİLE, ÇOCUK, ÖLÜM VE DOĞUM YARDIMI MİKTARLARI 01.01.2022-30.06.2022 tarihleri arasında geçerli olmak üzere, aylık memur maaş katsayısı (0,229979) olarak belirlenmiştir. 01.01.2022-30.06.2022 tarihleri arasında 657 Sayılı Kanun’a göre devlet memurları için aile ve çocuk yardımları ile ölüm ve doğum yardımları aşağıda gösterilmiştir. (Bu yazının tamamını okumak ve Yayınlarımız’a abone…

Sirküler 2022/25 2022 Yılı İlk 6 Aylık…

SİRKÜLER 2022/25 İLK 6 AYLIK KIDEM TAVANI Kıdem tazminatının tavan tutarı, en yüksek devlet memuruna ödenen emeklilik ikramiyesi tutarı ile sınırlandırmıştır. Buna göre kıdem tazminatı tavanı tutarı, memur maaş katsayısına bağlı olarak değişmektedir. 01.01.2022-30.06.2022 tarihleri arasında geçerli olmak üzere, aylık memur maaş katsayısı (0,229979), taban aylık katsayısı (3,59963), yan ödeme katsayısı ise (0,072934) olarak belirlenmiştir.…

Duyuru 2022/06 Beyanla Aylık Durdurulmasına…

DUYURU 2022/06 BEYANLA AYLIK DURDURULMASINA İLİŞKİN GENEL YAZI (Sosyal Güvenlik Kurumu-08.01.2022 tarihli ve 38268349 sayılı genel yazı) 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun 6’ncı maddesinde Kanun hükümlerinden yararlanmak suretiyle aylık bağlananlardan tekrar yurt dışında yabancı ülke mevzuatına tabi çalışanların aylıklarının kesileceği belirtilmiştir. Ayrıca 5510…

Duyuru 2022/05 Genel Sağlık ve BAĞKUR…

DUYURU 2022/05 GENEL SAĞLIK SİGORTASI VE BAĞKUR PRİM BORCU OLAN VATANDAŞLARIN SAĞLIK HİZMETLERİNDEN FAYDALANMASI 5089 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla genel sağlık sigortası ve BAĞKUR prim borcu olan vatandaşların 2022 yılı sonuna kadar sağlık hizmetlerinden faydalanmasına imkan sağlanmıştır. Bu kapsamda olan 4/b sigortalıları ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler, 31 Aralık 2022 tarihine kadar devlet hastaneleri ve devlet…

Duyuru 2022/04 4-b Tarım ve Ek 5 Sigortalılarının…

DUYURU 2022/04 4-b TARIM VE EK 5 SİGORTALILARININ PRİMLERİNİN 6 AYLIK DÖNEMLER HALİNDE TAHAKKUK ETTİRİLMESİ (Sosyal Güvenlik Kurumu, Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü, E-88060521 Sayı ve 05.01.2022 Tarihli Genel Yazı) 2021 yılında Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde yapılan düzenlemeyle 4-b tarım sigortalıları ile Ek 51 inci maddesi kapsamındaki sigortalıların 01.01.2022 tarihinden itibaren; • Ocak-Haziran dönemi primlerini Temmuz…