Sirküler 2022/38 Tüm Yönleriyle İşbaşı…

SİRKÜLER 2022/38 TÜM YÖNLERİYLE İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI 08.04.2022 tarihli Resmi Gazetede Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayımlanmış ve işbaşı eğitim programlarından yararlanma noktasında bazı değişiklikler yapılmıştır. Aynı zamanda 26.04.2022 tarihinde güncellenen İŞKUR Genelgesinde (2013/1) yeni dönemde geçerli şartlar örneklerle detaylandırılmıştır. Güncel gelişmelerle birlikte işbaşı eğitim programlarıyla tüm yönleriyle sirkülerimize konu…

Duyuru 2022/58 İşçi Sendikaları ve Konfederasyonları…

DUYURU 2022/58 İŞÇİ SENDİKALARI VE KONFEDERASYONLARI İLE SENDİKA ŞUBELERİNİN BAŞKANLIK VE YÖNETİM KURULLARINA SEÇİLENLERDEN İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ KESİLİP KESİLMEYECEĞİNE DAİR SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GÖRÜŞÜ 2022/43 Sayılı Duyurumuzda konu edilen 17/03/2022 tarihli Sosyal Güvenlik Kurumu genel yazısında işçi sendikaları ve konfederasyonları ile sendika şubelerinin başkanlık ve yönetim kurullarına seçilenlerin işçi statüsünün devam etmesi nedeniyle görevleri süresince…

Duyuru 2022/57 2022/Mart Ayına Ait Prim…

DUYURU 2022/57 2022/MART AYINA AİT PRİM ÖDEME GÜNÜNÜN SON GÜNÜ 5 MAYIS 2022 4/a kapsamında sigortalıların 2022/Mart ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi olağan şartlarda 30 Nisan 2022 olması gerekirken, bu tarih ve bu tarihi takip eden günlerin hafta sonu ve bayram günlerine rastlaması nedeniyle 2022/Mart ayına ait prim ödemelerinin son günü 05.05.2022 olacaktır.(Bu yazının…

Duyuru 2022/56 İşbaşı Eğitim Programlarında…

DUYURU 2022/56 İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINDA ”NİTELİKLİ MESLEK” DÖNEMİ (Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Genelge) Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programları, Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik’te yapılan değişikliklere göre “nitelikli meslekler” üzerinden açılacaktır. Buna göre program düzenlenecek meslekleri belirlemeye İŞKUR Genel Müdürlüğü yetkili olacak ancak Türk Meslekler Sözlüğünde nitelik…

Duyuru 2022/55 Parmak İzi Kayıt Sistemiyle Mesai…

DUYURU 2022/55 PARMAK İZİ KAYIT SİSTEMİYLE MESAİ TAKİBİ NEDENİYLE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINI İSTEME HAKKININ İHLAL EDİLMESİ (Anayasa Mahkemesi’nin 10.03.2022 Tarih ve 2018/11988 Başvuru Numaralı Kararı, Resmi Gazete Tarih: 19.04.2022) OLAYLAR Başvurucu, Belediye Başkanlığı (İdare) bünyesinde devlet memuru olarak çalışmaktadır. İşyerinde parmak izi sistemi ile mesai takibine başlanması üzerine Kurum tarafından başvurucunun parmak izi kaydedilmiştir. Söz…

Duyuru 2022/54 İş Kazası Sonucu Ölümün Kasıt..

DUYURU 2022/54 İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMÜN KASIT UNSURU BAKIMINDAN YETERİNCE İNCELENMEDİĞİ, YAŞAM HAKKININ ETKİLİ SORUŞTURMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ BAKIMINDAN İHLAL EDİLDİĞİNE İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI (Anayasa Mahkemesi’nin 19.01.2022 Tarih ve 2019/16011 Başvuru Numaralı Kararı, Resmi Gazete Tarih: 12.04.2022) OLAYLAR Başvurucunun eşi H.C., özel bir elektrik firmasına ait binanın inşaatında inşaat işçisi (beton kalıp işçisi) olarak çalışmakta iken…

Duyuru 2022/53 Psikolojik Taciz Nedeniyle…

DUYURU 2022/53 PSİKOLOJİK TACİZ NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ VARLIĞINI KORUMA HAKKININ İHLAL EDİLMESİNE İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI (Anayasa Mahkemesi’nin 12.01.2022 Tarih ve 2018/19000 Başvuru Numaralı Kararı, Resmi Gazete Tarih: 12.04.2022) OLAYLAR Hemşire olarak görev yapan başvurucu; amiri konumundaki H.Ö.U.nun davranışları nedeniyle sistemli bir biçimde kendisine psikolojik taciz uygulandığını, bu hususta önlemlerin alınmadığını ve ruh sağlığının…

Duyuru 2022/52 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında…

DUYURU 2022/52 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA UYGULANAN COVID-19 GENELGESİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI Kamu kurum ve kuruluşlarında alınacak Covid-19 tedbirlerini içeren 2021-13 Sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesi 09.04.2022 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan yeni bir genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır. (Bu yazının tamamını okumak ve Yayınlarımız’a abone olmak için tıklayınız.)

Duyuru 2022/51 İşkur İşbaşı Eğitim Programları…

DUYURU 2022/51 İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI HAKKINDA (Türkiye İş Kurumu, Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, E-93417974 Sayılı İç Yazı) İŞKUR tarafından aktif işgücü piyasası programlarına ilişkin yapılan değerlendirmelerin ardından sözleşmeleri imzalanmış olsa dahi 06/04/2022 tarihine saat 17:30’a kadar (bu tarih dahil) fiili olarak başlatılmayan işbaşı eğitim programlarının (İSDEP ve SES Projesi kapsamında düzenlenen programlar hariç)…

Duyuru 2022/50 İşçinin Fazla Çalışma Ücretinin…

DUYURU 2022/50 İŞÇİNİN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN ÖDENMEMESİ NEDENİYLE MÜLKİYET HAKKININ İHLAL EDİLMESİ (Anayasa Mahkemesi Kararı-Başvuru No: 2019/145-Resmi Gazete Tarihi: 05.04.2022) A. İDDİALAR Başvurucu, fazla çalışma ücretinin ödenmemesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiğini iddia etmiştir. B. MAHKEMENİN DEĞERLENDİRMESİ Derece mahkemelerinin kararlarında 4857 sayılı Kanun’un 41. maddesinde fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması gerektiği hükmüne yer…