Dünyada İstihdam ve Sosyal Görünüm…

DÜNYADA İSTIHDAM VE SOSYAL GÖRÜNÜM MAYIS 2024 RAPORU (WESO) Raporda en son veriler dikkate alınırken, aynı zamanda yoksulluk ve kayıt dışılıkla ilgili Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşma hususundaki mevcut durum analizi de yer alıyor. Rapor, temel işgücü piyasası göstergelerini güncellenmiş küresel ve bölgesel tahminlere göre inceliyor. Aynı zamanda kadınların işgücü piyasasında neden geride oldukları sorusunu da…