Sirküler 2021/31 Uzaktan Çalışma…

SİRKÜLER 2021/31 UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Uzaktan çalışma, 4857 Sayılı İş Kanunu’nda ilk defa 2016 yılında yasal düzenlemeye kavuşan bir çalışma biçimidir. Kanuni olarak tanımı, “işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisi” şeklindedir. Uzaktan…

Sirküler 2021/30 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Arge…

SİRKÜLER 2021/30 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ, ARGE VE TASARIM UYGULAMALARINDA 7263 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER 2001 yılında yasal zemine kavuşturulan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, ARGE çalışmalarının hızlandırılmasına ve ARGE’de personel istihdam sayısının artmasına destek sağlamıştır. ARGE çalışmalarına verilen destekler ve destek şartları bu alanda duyulan en önemli ihtiyacın karşılanmasına imkan sağlamıştır. 2008 yılında yürürlüğe giren 5746 sayılı…

Sirküler 2021/29 6356 Sayılı Sendikalar Ve Toplu…

SİRKÜLER 2021/29 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU GEREĞİNCE İŞ KOLLARINDAKİ  İŞÇİ SAYILARI VE SENDİKALARIN ÜYE SAYILARINA İLİŞKİN 2021 OCAK AYI İSTATİSTİKLERİ   31.01.2021 tarihli Resmi Gazete’ de, İşkollarındaki İşçi Sayıları Ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2021 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ yayınlanmıştır.  6356 Sayılı Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 41. maddesi…

Duyuru 2021/77 Süreli Engelli Raporlarının…

DUYURU 2021/77 SÜRELİ ENGELLİ RAPORLARININ UZATILMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, süreli engelli raporları olan kişilerin evde bakım yardımı ile engelli aylıklarından faydalanma süresinin KOVID-19 tedbirleri kapsamında 1 Eylül 2021 tarihine kadar uzatıldığını açıklamıştır. Açıklamaya göre artan KOVID-19 vaka sayıları ve sağlık hizmet sunucularındaki yoğunluk nedeniyle engellilere sunulan hizmetlerde…

Duyuru 2021/76 7256 Sayılı Kanun Yapılandırmasında…

DUYURU 2021/76 7256 SAYILI KANUN YAPILANDIRMASINDA SGK ÖDEME PLANI DEĞİŞİKLİĞİ Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan 2021/12 sayılı Genelge ile yapılandırma genelgesinde (2020/45) değişikliğe gidilmiştir. Yapılan değişiklikle yapılandırmaya yasal süresi içinde başvurmak kaydıyla taksitle ödeme yolunu tercih etmiş olan, 5510 sayılı Kanunun 4/a kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerinin ilk taksit ödeyip ödemedikleri göz önünde bulundurulmaksızın, 30/04/2021 tarihine…