Sirküler 2021/33 Yurtdışı Borçlanma İşlemleri…

SİRKÜLER 2021/33 YURTDIŞI BORÇLANMA İŞLEMLERİ GENELGESİ 19/07/2019 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7186 sayılı Torba Kanun ile yapılan değişiklikler sonucunda yurt dışı borçlanma işlemlerine ilişkin açıklama yapılma gereği duyulmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumu, bu amaçla 2021/02 genelgesi çıkararak yeni düzenlemelere açıklık getirmiştir. 7186 Sayılı Kanun ile 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında…

Sirküler 2021/32 İş ve Sosyal Güvenlik Uygulamalarında…

SİRKÜLER 2021/32 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARINDA 7316 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER Değerli İnsan Kaynakları Yöneticileri ve Profesyonelleri, Pandemiden etkilenen sektörlere destek verilmesi amacıyla iş ve sosyal güvenlik uygulamalarına yönelik düzenlemeler içeren 7316 Sayılı Kanun yürürlüğe girmiştir. (Resmi Gazete Tarihi: 22/04/2021) 7316 Sayılı Kanun düzenlemelerine ilişkin kanun cetveli aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. 7316 Sayılı Kanun düzenlemelerinin…

Duyuru 2021/103 Kademeli Normalleşme Tedbirleri…

DUYURU 2021/103 KADEMELİ NORMALLEŞME TEDBİRLERİ GENELGESİ 16.05.2021 tarihinde yayınlanan İçişleri Bakanlığı Genelgesi’nde 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’ten 1 Haziran 2021 Salı günü saat 05.00’e kadar kademeli normalleşme dönemine geçileceği belirtmiştir. Kademeli normalleşme sürecinde dikkat edilecek hususlar aşağıda başlıklar halinde sunulmuştur. 1. Sokağa Çıkma Kısıtlaması Kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi,…

Duyuru 2021/102 Kısa Çalışmada İşçi Çıkarılması…

DUYURU 2021/102 KISA ÇALIŞMADA İŞÇİ ÇIKARILMASI HAKKINDA İŞKUR İÇ TALİMATI Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yayınlanan 04.05.2021 tarih ve E-72808405 sayılı iç talimatla kısa çalışmada fesih yasağına aykırılık işlemlerinin ne şekilde değerlendirileceğine yer verilmiştir. İlgili iç talimat İŞKUR personeline yönelik hazırlanmış olsa da kısa çalışma döneminde olan işverenlerin uygulama hakkında bilgilendirilmesi bu duyurumuzun amacını oluşturmaktadır.…

Duyuru 2021/101 Kültür Yatırım Teşviklerinde Geriye…

DUYURU 2021/101 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI, ARGE, KÜLTÜR YATIRIM TEŞVİKLERİNDE GERİYE YÖNELİK YARARLANMA (Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2021/16 Sayılı Genelgesi) Geriye yönelik teşviklerden yararlanma imkanının 1/5/2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmesiyle birlikte 2021/Mayıs ayı/dönemi ve sonrasına ilişkin olmak üzere; • 5510 sayılı Kanun ve diğer Kanunlarda yer alan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmayan aylar/dönemler için…

Duyuru 2021/100 Hisse Devri, Katılım, Birleşme ve…

DUYURU 2021/100 HİSSE DEVRİ, KATILIM, BİRLEŞME VE ADİ ŞİRKET YENİ ORTAK EKLEME İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ (Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 03.05.2021 Tarih ve E-99779835 Sayılı Genel Yazısı) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2019 yılında işverenlerin nevi değişikliği, devir, intikal ve aracı giriş işlemlerinin işyerlerinin e-bildirge kullanıcıları tarafından internet ortamından gönderilmesine ilişkin program düzenlemeleri tamamlanarak işletime alındığı belirtilmişti.…

Duyuru 2021/99 Tescil Bilgilerinin Mersis Sisteminden…

DUYURU 2021/99 TÜZEL ÖZEL İŞYERLERİNDE TESCİL BİLGİLERİNİN MERSİS SİSTEMİNDEN ALINMASI (Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 05.05.2021 Tarih ve E-99779835 Sayılı Genel Yazısı) Tüzel kişiliklere ait özel işyeri (tüzel özel işyerleri) açılışlarında gerek ortak bilgileri gerekse yönetici bilgileri kullanıcılar tarafından sisteme kaydedilmekte, işverenler tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna değişiklik ve güncelleme talebi gelmediği sürece tescil kütüklerinde ilk girilen bilgiler…

Duruyu 2021/98 Görev Belgelerinde Süre…

DUYURU 2021/98 GÖREV BELGELERİNDE SÜRE UZATIMI İçişleri Bakanlığınca muafiyet kapsamındaki işveren ve çalışanların manuel olarak doldurdukları “çalışma izni görev belgesi formunun” geçerlilik süresi 12 Mayıs 2021 Çarşamba Günü saat 24.00’e kadar uzatılmıştır. İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı “Görev Belgesinin Süresinin Uzatılması” konulu genelgede; • Nace kodu eşleşme hatası, • Muafiyet kapsamındaki bir işyerinde görev yapmasına rağmen alt…

Duyuru 2021/97 KDV Mahsup Hakkında…

DUYURU 2021/97 SİGORTA PRİM BORÇLARININ KATMA DEĞER VERGİSİ İADE ALACAĞINDAN MAHSUBU HAKKINDA (Sosyal Güvenlik Kurumu’nun E-51592363 Sayı ve 04.05.2021 Tarihli Genel Yazısı) Gelir İdaresi Başkanlığı kararına göre 30/4/2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021/Mart dönemine ilişkin ‘Form Ba’ ve ‘Form Bs’ bildirimlerinin verilme süresi 7/5/2021 tarihine uzatılmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan alınan…

Duyuru 2021/96 7316 Sayılı Kanun Teşvikinin…

DUYURU 2021/96 7316 SAYILI KANUN TEŞVİKİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN 2021/14 SAYILI GENELGE 7316 Sayılı Torba Kanunla yapılan düzenlemeye göre kritik sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinde 2021 yılı Mart ayında hizmet akdi bulunan ve 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarında fiilen çalıştırılanların istihdamının desteklenmesi; bu kapsamda 2021 yılı Nisan ve Mayıs ayları için prime esas kazanç alt sınırı…