Sirküler 2021/33 Yurtdışı Borçlanma İşlemleri…

SİRKÜLER 2021/33 YURTDIŞI BORÇLANMA İŞLEMLERİ GENELGESİ 19/07/2019 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7186 sayılı Torba Kanun ile yapılan değişiklikler sonucunda yurt dışı borçlanma işlemlerine ilişkin açıklama yapılma gereği duyulmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumu, bu amaçla 2021/02 genelgesi çıkararak yeni düzenlemelere açıklık getirmiştir. 7186 Sayılı Kanun ile 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında…

Sirküler 2021/32 İş ve Sosyal Güvenlik Uygulamalarında…

SİRKÜLER 2021/32 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARINDA 7316 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER Değerli İnsan Kaynakları Yöneticileri ve Profesyonelleri, Pandemiden etkilenen sektörlere destek verilmesi amacıyla iş ve sosyal güvenlik uygulamalarına yönelik düzenlemeler içeren 7316 Sayılı Kanun yürürlüğe girmiştir. (Resmi Gazete Tarihi: 22/04/2021) 7316 Sayılı Kanun düzenlemelerine ilişkin kanun cetveli aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. 7316 Sayılı Kanun düzenlemelerinin…

Duyuru 2021/103 Kademeli Normalleşme Tedbirleri…

DUYURU 2021/103 KADEMELİ NORMALLEŞME TEDBİRLERİ GENELGESİ 16.05.2021 tarihinde yayınlanan İçişleri Bakanlığı Genelgesi’nde 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’ten 1 Haziran 2021 Salı günü saat 05.00’e kadar kademeli normalleşme dönemine geçileceği belirtmiştir. Kademeli normalleşme sürecinde dikkat edilecek hususlar aşağıda başlıklar halinde sunulmuştur. 1. Sokağa Çıkma Kısıtlaması Kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi,…