Sirküler 2022/35 6356 Sendikalar ve Toplu…

SİRKÜLER 2022/35 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU GEREĞİNCE İŞKOLLARINDAKİ İŞÇİ SAYILARI VE SENDİKALARIN ÜYE SAYILARINA İLİŞKİN 2022 OCAK AYI İSTATİSTİKLERİ 28.01.2022 tarihli Resmî Gazetede, İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2022 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ yayınlanmıştır. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 41. maddesi gereğince işçi sendikalarının…

Sirküler 2022/34 Korumalı İşyerleri Hakkında…

SİRKÜLER 2022/34 KORUMALI İŞYERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Korumalı işyerleri, iş gücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel veya ruhsal engelli bireylere istihdam oluşturmak amacıyla Devlet tarafından teknik ve mali yönden desteklenen ve çalışma ortamı özel olarak düzenlenen işyerleri olarak tanımlanmaktadır. Bir işyerinin korumalı işyeri statüsünü kazanması, korumalı işyerlerinin işleyişi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar, 27.01.2022 tarihli…

Sirküler 2022/33 Gelir ve Damga Vergisi…

SİRKÜLER 2022/33 GELİR VE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 319) Değerli İnsan Kaynakları Yöneticileri ve Profesyonelleri, 27.01.2022 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 319 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile ücretlerde sağlanacak gelir ve damga vergisi istisnasının detayları örneklerle açıklanmıştır. Bu sirkülerimizde 319 nolu tebliğin hükümleri sınıflandırılmış ve bilgilerinize sunulmuştur. Ayrıca…

Sirküler 2022/32 Güncel Haliyle İlk 6 Aylık Devlet…

SİRKÜLER 2022/32 GÜNCEL HALİYLE İLK 6 AYLIK DEVLET MEMURLARI AİLE, ÇOCUK, ÖLÜM VE DOĞUM YARDIMI MİKTARLARI 22.01.2022 tarihli Resmi Gazete yayınlanan 7351 Sayılı Kanunla kamu memurlarının gelir ve aylıklarında ilave zam oranı uygulanacağı belirtilmiştir. Bu artış aynı zamanda devlet memurları için aile ve çocuk yardımları ile ölüm ve doğum yardımlarının artışına, başka bir ifadeyle güncellenmesine…

Sirküler 2022/31 Güncellenmiş Haliyle İlk 6 Aylık Kıdem…

SİRKÜLER 2022/31 GÜNCELLENMİŞ HALİYLE-İLK 6 AYLIK KIDEM TAVANI 22.01.2022 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7351 Sayılı Torba Kanunla kamu memurlarının gelir ve aylıklarında ilave zam oranı uygulanacağı belirtilmiştir. Bu artış aynı zamanda kıdem tazminatı tavan miktarının artışına, başka bir ifadeyle güncellenmesine neden olmuştur. Kanun değişikliğinin 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olması nedeniyle bu güne kadar (22.01.2022) yapılan…

Sirküler 2022/30 7351 Sayılı Torba Kanunun Bireysel…

SİRKÜLER 2022/30 7351 SAYILI TORBA KANUNUN BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ, SGK AYLIK ALT SINIRININ YÜKSELTİLMESİ VE MEMUR ZAMMININ ARTTIRILMASINA YÖNELİK HÜKÜMLERİ 22.01.2022 tarihli Resmi Gazete yayınlanan 7351 Sayılı Torba Kanun cetveli aşağıdaki gibidir. 7351 Sayılı Torba Kanun cetvelinde yer alan düzenlemelerin detayları sirkülerimizde başlıklar halinde detaylandırılmış olmakla birlikte bu detaylara sirkülerimizin içindekiler bölümünden erişim sağlanabilmektedir.(Bu yazının…

Sirküler 2022/29 İŞKUR İdari Para Cezaları…

SİRKÜLER 2022/29 4904 SAYILI TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU UYARINCA 2022 YILINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI İŞKUR, istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuştur. Aynı zamanda özel istihdam bürolarının aracılık faaliyetleri ve geçici iş ilişkisi faaliyetlerinin yasal olarak uygun şekilde yapılmasını denetmekle görevlidir. İŞKUR, bu faaliyetlerini 4904…

Sirküler 2022/28 Sosyal Güvenlik Parametreleri…

SİRKÜLER 2022/28 2022 YILI SOSYAL GÜVENLİK PARAMETRELERİ Yönetici Özeti 2022 yılında geçerli olan sosyal güvenlik parametreleri bu sirkülerimizde yer almakta olup iş hayatında en çok kullanılan parametrelere ilişkin özet bilgiler aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 2022 YILI SOSYAL GÜVENLİK PARAMETRELERİ 2022 yılı için uygulanacak olan asgari ücret, , 1/1/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arası için tespit edilerek, 17/12/2021…

Duyuru 2022/20 Muhtasar ve Prim Hizmet…

DUYURU 2022/20 MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMELERİNDE YAPILACAK DÜZENLEME 7349 sayılı Kanunla 01.01.2022 yılı itibariyle ödenecek ücretler için getirilen gelir* ve damga vergisi istisnasına ilişkin usul ve esaslar** 27.01.2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış ve ücretlendirme bakımından yeni bir dönem başlamıştır. Ücretlendirme bakımından yapılan bu düzenlemelere istinaden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde 01.02.2022 tarihi itibariyle (Ocak/2022…