Duyuru 2022/27 “1003b” Kodlu Muhtasar ve Prim…

DUYURU 2022/27 “1003B” KODLU “MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ” OLUŞTURMA KILAVUZU Değerli İnsan Kaynakları Yöneticileri ve Profesyonelleri, “1003B” kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nin oluşturulmasına ilişkin görüntülü kılavuz bilgilerinize sunulmuştur. Faydalı olmasını dileriz. 1. “1003B” KODLU BEYANNAMEYE İLİŞKİN KAPAK SAYFASI İşlem Adımları • Vergi dairesi seçimi yapınız. • Beyannamenin ait olduğu ayı seçiniz • Beyannamenin…

Sirküler 2022/37 Aktif İşgücü Hizmetlerinin…

SİRKÜLER 2022/37 AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) yayınlamış olduğu iç yazıyla 06.04.2022 tarihi itibariyle henüz fiilen başlatılmayan işbaşı eğitim programları geçici olarak durdurulmuştur. Kararın gerekçesi aktif işgücü programlarının güçlendirilmesi amacıyla yeniden düzenleneceği ve bu nedenle mevzuat değişikliğine gidilecek olmasıdır. Nitekim kısa bir süre içerisinde mevzuat değişikliğine…