Duyuru 2021/133 E-Borcu Yoktur Uygulamasında…

DUYURU 2021/133 E-BORCU YOKTUR UYGULAMASINDA DÜZENLEME 2021/Temmuz ayında SGK-İşveren Sistemi’ne “e-borcu yoktur” sekmesi eklenerek “borcu yoktur” yazılarının bu sistem üzerinden alınabilmesine imkan sağlanmıştır. Şimdi ise e-borcu yoktur sisteminin eksiklikleri giderilerek devlet yardımı, teşvik ve destekler için yapılan borç sorgulama menülerine “Hazine ve Maliye Bakanlığına Sunulmak Üzere” ile “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Sunulmak Üzere” iki yeni…

Sirküler 2021/42 İş Hukukunda Yıllık Ücretli…

SİRKÜLER 2021/42 İŞ HUKUKUNDA YILLIK ÜCRETLİ İZİN Anayasa, çalışanların dinlenme hakkına sahip olduklarını, ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartlarının kanunla düzenleneceğini belirtmiştir. Bunun doğal sonucu olarak 4857 sayılı İş Kanunu’nun 53. ve takip eden maddelerinde de ücretli yıllık izin hakkı ve şartları düzenlenmiştir. 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren…