Duyuru 2023/56 22.03.2023 Tarihinden Geçerli Asgari…

DUYURU 2023/56 22.03.2023 Tarihinden Geçerli Olan Asgari İşçilik Oranları Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca belirlenen çeşitli işkollarına ait asgari işçilik oranlarını gösterir tablo, 22.03.2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ değişikliğiyle güncellenmiştir. Duyurumuzun ekinde yer alan tablo yeni eklenen faaliyet alanını (yeşil) ve tablodan çıkarılan faaliyet alanlarını (kırmızı) gösterecek şekilde sunulmuştur. Diğer taraftan, Sosyal…

Sirküler 2023/64 2023 Yılı İkinci Döneminde İsteğe Bağlı…

SİRKÜLER 2023/64 SİRKÜLER 2023/64 2023 YILI İKİNCİ DÖNEMİNDE İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİM ORANLARI VE MİKTARLARI 01.07.2023 ila 31.12.2023 tarihleri arasında isteğe bağlı sigortalı olanlar için sigorta prim oranları ve tutarları aşağıda başlıklar halinde sunulmuştur. 1. 5/g* Kapsamındaki Sigortalı Olup Sadece Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi Ödeyenler (4/a) *Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde…

Duyuru 2023/55 Olağanüstü Hal İlan Edilen İllerde…

DUYURU 2023/55 OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLEN İLLERDE KAYIP ÇALIŞMA İZNİ KARTLARININ YENİLENMESİ 1128 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, yerleşim yeri olağanüstü hal ilan edilen iller olan kişiler ile 6/2/2023 tarihi itibarıyla olağanüstü hal ilan edilen illerde bulunduğunu belgeleyen kişilerin kayıp veya kullanılamaz durumda olan çalışma izni ve çalışma izni muafiyet belgelerinin yenilenmesinde olağanüstü hal süresince değerli kâğıt…

Duyuru 2023/54 Ramazan Ayında Oruç Tutan İşçiler…

DUYURU 2023/54 RAMAZAN AYINDA ORUÇ TUTAN İŞÇİLER İÇİN YEMEK YARDIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ İşyeri uygulamalarında genel olarak üç farklı yemek yardımı verilmektedir. Bunlar, (I) işyerinde yemekhane hizmet verilmesi, (II) yemek kartı verilmesi, (III) nakit yemek yardımı verilmesidir. Sayılan işyeri uygulamalarının Ramazan ayında oruç tutan işçiler bakımından ne şekilde değerlendirileceği gündem konusu olarak değerlendirilmiş ve uygulayıcıların bilgilerin sunulmuştur.…

Duyuru 2023/53 İşçilere Verilecek Ramazan Paketi…

DUYURU 2023/53 İŞÇİLERE VERİLECEK RAMAZAN PAKETİ/KOLİSİNİN YASAL KESİNTİLER KARŞISINDAKİ DURUMU Ramazan ayının gelişi ile toplumsal yardımlaşma ve dayanışma kapsamında bazı işverenlerin “Ramazan Kolisi” adı altında yaptıkları ayni erzak yardımlarının yasal kesintiler karşısındaki durumu incelenmiştir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun prime esas kazançları düzenlediği 80.maddesinin 1/b bendi gereğince ayni yardımlar prime esas…

Sirküler 2023/63 İşkollarındaki İşçi Sayıları Ve İşçi Sendikalarının…

SİRKÜLER 2023/63 SİRKÜLER 2023/63 İŞKOLLARINDAKİ İŞÇİ SAYILARI VE İŞÇİ SENDİKALARININ ÜYE SAYILARINA İLİŞKİN 2023/TEMMUZ AYI İSTATİSTİKLERİ 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 41. maddesi gereğince işçi sendikalarının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yetki alabilmesi için, • Kurulu bulunduğu işkolunda çalışan işçilerin en az yüzde bir (%1) üye sayısının bulunması • Örgütlendiği işyerinde %50…

Duyuru 2023/52 Asgari İşçilik Hesabına İlişkin…

DUYURU 2023/52 ASGARİ İŞÇİLİK HESABINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ 15.03.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle asgari işçilik uygulamalarında bina inşaatlar için esas alınacak maliyet bedelinin belirlenmesinde değişikliğe gidilmiştir. 02.06.2022 yılından itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren değişikliğe göre; başladığı yıl içinde bitirilmiş olan inşaat maliyetinin hesaplanmasında inşaatın bittiği tarihte…

Sirküler 2023/62 2024 Yılı Tahmini Bütçe Parametreleri

SİRKÜLER 2023/62 SİRKÜLER 2023/62 2024 YILI TAHMİNİ BÜTÇE PARAMETRELERİ 2024 yılı bütçe hazırlıklarında kullanılmak üzere düzenlediğimiz tahmini bütçe parametreleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu tutarlar tahmini olup bütçe çalışmasında kullanılmak üzere hazırlanmıştır. ASGARİ ÜCRET VE MALİYETİ 2024 YILI TAHMİNİ VERGİ DİLİMLERİ ASGARİ ÜCRETİN TAHMİNİ YILLIK GÖRÜNÜMÜ (Bu yazının tamamını okumak ve Yayınlarımız’a abone olmak için tıklayınız.)

Sirküler 2023/61 2023 Yılı Yurtiçi Ve Yurt Dışı…

SİRKÜLER 2023/61 SİRKÜLER 2023/61 2023 YILI YURTİÇİ VE YURT DIŞI HARCIRAH/GÜNDELİK TUTARLARI (01.01.2023-31.12.2023) A. YURTİÇİ HARCIRAH/GÜNDELİK TUTARLARI 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 24. Maddesi ikinci fıkrası gereğince; Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından hizmet erbabına verilen gerçek yol giderlerinin tamamı ile yemek ve yatmak giderlerine karşılık verilen gündelikler Devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini…

Sirküler 2023/60 2023 Yılı İkinci Döneminde Hizmet Borçlanması Miktarları

SİRKÜLER 2023/60 SİRKÜLER 2023/60 2023 YILI İKİNCİ DÖNEMİNDE HİZMET BORÇLANMASI MİKTARLARI 5510 sayılı Kanunun 41. maddesine göre yapılacak (doğum ve askerlik gibi) hizmet borçlanmalarında borçlanılacak günlük tutar başvuru tarihinde 5510/82. maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, sigortalı veya hak sahiplerinin kendilerince belirlenecek günlük kazancın %32’sidir. Buna göre,…