Duyuru 2024/13 2024/Şubat Ayına İlişkin Prim…

DUYURU 2024/13 DUYURU 2024/13 2024/ŞUBAT AYINA İLİŞKİN PRİM ÖDEME GÜN SAYISININ HESABI 2024/Şubat ayı prim ödeme gün sayısının hesabına ilişkin genel uygulamalar güncel mevzuat çerçevesinde derlenerek aşağıda sunulmuştur. 1. 2024/ŞUBAT AYINDA TAM ÇALIŞAN SİGORTALILARIN PRİM ÖDEME GÜN SAYISI 5510 sayılı Kanunun 3. maddesinin 1. fıkrasının 14 numaralı bendi gereğince Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamalarında “ay” kavramı…

Duyuru 2024/12 Prim Teşviklerinden Geriye…

DUYURU 2024/12 DUYURU 2024/12 Prim Teşviklerinden Geriye Yönelik Yararlanmış İşverenlerce SGK’dan Talep Edilecek Kanuni Faiz 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun Ek 17. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 2018/Mart ve öncesine ilişkin geriye yönelik teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliği sonucu hesaplanan fark prim tutarlarının anılan maddenin üçüncü fıkrası gereğince kanuni faiziyle birlikte ödenmesi…

Duyuru 2024/11 Çalışanlara Yapılan Enerji…

DUYURU 2024/11 DUYURU 2024/11 Çalışanlara Yapılan Enerji Yardımlarına İlişkin Hatırlatma 09.11.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7420 sayılı Kanunla geçici süreli olarakçalışanlara elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olarak ödenen enerji yardımlarında sigorta primi ve gelir vergisi istisnası getirilmiştir. Düzenlemeye göre işverenler tarafından çalışanların mevcut ücretlerine ilave olarak 09.11.2022-30.06.2023 tarihleri arasında yapılacak elektrik, doğalgaz ve…

Duyuru 2024/10 Çağrı Merkezi ve Marketlerin…

DUYURU 2024/10 DUYURU 2024/10 Çağrı Merkezi ve Marketlerin Aktif İşgücü Programlarından Yararlanmasına İlişkin Kısıtlamasının Kaldırılması İŞKUR tarafından 08/12/2021 tarihinde yayımlanan iç talimatla çağrı merkezi faaliyetinde bulunan işyerleri ve toptan veya perakende ticaret yapan market ve süpermarketler ile kurs ve/veya program düzenlenmeyeceği belirtmiş, böylece aktif işgücü programlarına yönelik sektörel kısıtlama getirilmiştir. Bu defa 2024/Ocak yayında yayımlanan…

Duyuru 2024/09 Aktif İşgücü Hizmetlerinin…

DUYURU 2024/09 DUYURU 2024/09 AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER (20.01.2024 tarihli ve 32435 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) İstihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin ve çalışanların mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak üzere Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen aktif işgücü hizmetlerinin…

Duyuru 2024/08 Çalışanların Bir Kısmına…

DUYURU 2024/08 DUYURU 2024/08 Çalışanların Bir Kısmına İşyerinde Yemek Verilip Bir Kısmına Nakit Yemek Bedeli Ödenmesine/Yemek Kartı Verilmesine İlişkin Açıklama 1/12/2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinde yapılan değişiklikle, işverenler tarafından hizmet erbabına işyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi kaydıyla yemek bedelinin nakit olarak verilmesi suretiyle sağlanan menfaatler de istisna kapsamına alınmıştır.…

Duyuru 2024/07 Çalışma Hayatında Yapılacak…

DUYURU 2024/07 DUYURU 2024/07 ÇALIŞMA HAYATINDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ (İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi) Türkiye Büyük Millet Meclisine 15/1/2024 tarihinde sunulan İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinde çalışma hayatını ilgilendiren bazı konularda düzenlemeler yapıldığı görülmektedir. Anılan Kanun teklifine göre özetle; 1- Kısa…

Duyuru 2024/06 2024 Yılı Arabuluculuk…

DUYURU 2024/06 DUYURU 2024/06 2024 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde, arabulucu ile uyuşmazlığın tarafları arasında geçerli bir ücret sözleşmesi yapılmamış olan veya ücret miktarı konusunda arabulucu ile taraflar arasında ihtilaf bulunan durumlarda uygulanacak 2024 yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi aşağıda verilmiştir. Not: 1. Konusu para olmayan veya para ile…

Duyuru 2024/05 2024 Yılı Çalışma İzni Belgesi…

DUYURU 2024/05 DUYURU 2024/05 2024 YILI ÇALIŞMA İZNİ BELGESİ VE ÇALIŞMA İZNİ MUAFİYETİ BELGESİ HARÇ TUTARLARI İLE DEĞERLİ KAĞIT BEDELİ 01.01.2024‘ten itibaren geçerli olacak 2024 yılına ait Çalışma İzni Belgesi ve Çalışma İzni Muafiyeti Belgesi harç tutarları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. * Kaybolduğu bildirilerek yenilenmesi talep edilen çalışma izni ve çalışma izni muafiyeti belgelerinden güncel harç…

Duyuru 2024/04 İşverenlerin Staj İlanı…

DUYURU 2024/04 DUYURU 2024/04 İŞVERENLERİN STAJ İLANI YAYINLAYABİLECEĞİ İKİ KAMU PLATFORMU 1. KARİYER KAPISI (T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI OFİSİ) Kariyer Kapısı, öğrenciler ile işverenleri staj alanında bir araya getiren ve 2020 yılından itibaren Ulusal Staj Programı başvurularının alındığı kamu platformudur. Programın amacı, üniversiteli gençlerin kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarında fırsat eşitliği çerçevesinde ve liyakat…