2020/11 Kasım Ayı Mevzuat Bülteni

İÇİNDEKİLER 1. 7256 Sayılı Torba Yasanın İş Ve Sosyal Güvenlı̇k Uygulamalarını Etkı̇leyen Düzenlemelerı̇ 2. 7256 Sayılı Kanun Yapılandırma Başvuru Ekranının Açılması 3. Türkı̇ye- Slovakya Sosyal Güvenlı̇k Sözleşmesı̇ 4. Türkı̇ye- İsveç Sosyal Güvenlı̇k Sözleşmesı̇ 5. İşletmelerde Meslekı̇ Eğı̇tı̇mı̇n 30 Kasım 2020 Tarı̇hı̇ İtı̇barı̇yle Devam Edebı̇leceğı̇ Hakkında 6. Yenı̇den Değerleme Oranının %9,11 Olarak Belı̇rlenmesı̇ 1. 7256 SAYILI…

2020/10 Ekim Ayı Mevzuat Bülteni

İÇİNDEKİLER 1. Özel Öğretı̇m Kurumları Personelı̇ İle Yapılan Sözleşmenı̇n Nı̇telı̇ğı̇ Ve Kıdem Tazmı̇natı 2. 26 Nolu İşten Çıkış Kodunun Yenı̇den “Dı̇sı̇plı̇n Kurulu Kararı Nedenı̇yle Fesı̇h” Olarak Değı̇ştı̇rı̇lmesı̇ 3. Covıd-19 Rı̇skı̇ Sebebı̇yle İzolasyonda Olan Çalışanların İş Göremezlı̇k Ödeneğı̇ Alması 4. Çalışanın Kurumsal E-Posta Adresı̇ndekı̇ Yazışmaların İşverence İzlenmesı̇nde Bı̇lgı̇lendı̇rmenı̇n Önemı̇ 5. Türkı̇ye- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhurı̇yetı̇ Sosyal…

2020/09 Eylül Ayı Mevzuat Bülteni

İÇİNDEKİLER 1. Türkiye-Lüksemburg Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 2. Şirket Ortağı Olan Veya Mesleğini Serbest Olarak İcra Eden Hekimler İle Tıpta Uzmanlık Mevzuatına Göre Uzman Olanların Sigortalılığı Ve İşsizlik Primi Hakkında 3. Geçici İstihdam Güvencesi (Fesih Yasağı) Ve Pandemi Ücretsiz İzin Süresinin 2 Aylık Süreyle Uzatılması 4. Türkiye – Kanada Sosyal Güvenlik Anlaşması 5. Toplu Hes Kodu…

2020/08 Ağustos Ayı Mevzuat Bülteni

İÇİNDEKİLER 1. Türkiye- Norveç Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 2. Türkiye- Kebek Sosyal Güvenlik Mutabakatı 3. Türkiye- Arnavutluk Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 4. İş Hukukunda Evlat Edinmeye Bağlı Hakların Kullanımında “Çocuğun Fiilen Teslim Edilmesi” Şartı 5. Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesinde Meslek Kodunun Önemi 6. İşkolu Kodu 8820 Olan İşverenlerle Belirli Mesleklerde Uzaktan Çalışma Yöntemiyle İşbaşı Eğitim Programı…

2020/07 Temmuz Ayı Mevzuat Bülteni

İÇİNDEKİLER 1. Kısa Çalışmanın Uzatılmasına İlişkin İşlemler Hakkında Öneriler 2. Nakdi Ücret Desteği Girişleri Hakkında 3. Emekli Bayram İkramiyelerinin 17-29 Temmuz Tarihleri Arasında Ödenmesi 4. İşkur İşbaşı Eğitim Programlarında Dikkat Edilecek Hususlar 5. Sağlık Raporları Kontrol Muayeneleri Hakkında 6. Aynı Ay İçerisinde Hem Pandemi Ücretsiz İzin Hem De Kısa Çalışma Eksik Gün Nedeninin Gündeme Gelmesi…