Duyuru 2023/82 E-Beyanname Sistemine İlişkin…

DUYURU 2023/82 E-BEYANNAME SİSTEMİNE İLİŞKİN DUYURU e-Beyanname sistemine beyanname ve bildirimlerin verilme sürelerinin son günlerinde çalışan sayıları fazla olan mükellefler tarafından sisteme gönderilen Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde satır sayısının yüksek olması beyanname verme süreçlerini olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle e-Beyanname sistemi üzerinden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde “SGK Bildirimleri” bölümüne giriş yapılabilecek satır sayısına sınırlama…

Duyuru 2023/81 4/b Kapsamındaki Sigortalıların Tahsis…

DUYURU 2023/81 4/b Kapsamındaki Sigortalıların Tahsis Talep Tarihinden Sonra İki Asgari Ücretten Az Prim Borcunun Bulunması Halinde Aylıklarının Başlama Tarihi (Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 23.05.2023 tarih ve E-98547999 sayılı görüş yazısı) Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin; • Ek-8. maddesinde 4/b kapsamında hizmet olarak değerlendirilen süreler dahil olmak üzere prim ödeme yükümlüsü kendisi…

Duyuru 2023/80 Yapılandırma Başvuru…

DUYURU 2023/80 YAPILANDIRMA BAŞVURU VE İLK TAKSİT ÖDEME SÜRELERİNİN UZATILMASI 26.05.2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7300 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla 7440 sayılı yapılandırmadan yararlanmak için öngörülmüş; Başvuru, bildirim ve beyan süreleri 30/6/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil), Bu başvuru, bildirim ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme süreleri ise 31/7/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil), uzatılmıştır. (Bu…

Duyuru 2023/ 79 Deprem Felaketi Nedeniyle…

DUYURU 2023/ 79 DEPREM FELAKETİ NEDENİYLE KURUMA VERİLMEKLE YÜKÜMLÜ OLUNAN BİLGİ, BELGE VE BEYANNAMELERİN VERİLME SÜRELERİNİN ERTELENMESİNE DAİR DUYURU Kahramanmaraş ili merkezli meydana gelen deprem felaketi nedeniyle Kuruma verilmekle yükümlü olunan her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin verilme sürelerinin ertelenmesine ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu tarafından 24/5/2023 tarih ve 2023/75 sayılı karar alınmıştır. Söz…

Duyuru 2023/78 İş Hukuku’nda Dijital İspat…

DUYURU 2023/78 İŞ HUKUKU’NDA DİJİTAL İSPAT ARAÇLARI Zaman içerisinde bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ile işletmelerin belgelere erişimde ve kullanımda daha hızlı, etkin ve ekonomik olmayı gerektirmesi, çalışma hayatında da kayıt ve belgelerin dosyasının elektronik ortamda tutulabilmesi, dijital ortamın hukuki uyuşmazlıklarda ispat kolaylığı, özellikle iş sözleşmelerinin ve bildirimlerin elektronik ortamda yapılması ihtiyacını doğurmuştur. İşçi özlük dosyasında…

Duyuru 2023/77 19 Mayısa Ulusal Bayram Gününü…

DUYURU 2023/77 19 MAYIS ULUSAL BAYRAM GÜNÜNÜ TAKİP EDEN CUMARTESİ GÜNÜ HAKKINDA DEĞERLENDİRME 2023 yılı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Cuma gününe rastlamakla birlikte 2429 Sayılı Kanun’un Cuma günü sona eren tatil günlerine ilişkin günümüzde uygulama alanı bulmayan düzenlemesine ilişkin tereddütler yaşandığı anlaşılmıştır. Duyurumuz, ilgili düzenlemeye ilişkin tereddütlerin giderilmesi amacıyla hazırlanmış…

Duyuru 2023/76 2023 Yılı Kamu Toplu İş…

DUYURU 2023/76 2023 YILI KAMU TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ ÇERÇEVE ANLAŞMA PROTOKOLÜ 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü üzerinde hükümet ve işçi konfederasyonları (TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ Konfederasyonlarına üye sendikaların örgütlü olduğu ve yetki aldığı işyerlerinde olarak kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanmak üzere) anlaşma sağlamış, 09.05.2023 tarihinde konfederasyon ve sendika1 temsilcileri tarafından imza altına alınmıştır.…

Duyuru 2023/75 Serbest Çalışan Avukatların…

DUYURU 2023/75 SERBEST ÇALIŞAN AVUKATLARIN SENDİKAL ÖRGÜTLENMESİNE İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI (Anayasa Mahkemesi Kararı, Başvuru Numarası: 2018/27450, Karar Tarihi: 30/3/2023, Resmi Gazete Tarih ve Sayı: 17/5/2023-32193) BAŞVURU KONUSU: Başvurucu Avukatlar Sendikası, dava dilekçesinde, sendika kurmak veya sendikaya üye olmak için çalışan olmanın yeterli olduğunu, serbest çalışan avukatlar için işçi/işveren ayrımının yapılmasının doğru olmadığını, avukatlığın serbest…

Duyuru 2023/74 İşkolları Yönetmeliğinde…

DUYURU 2023/ 74 İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 12.05.2023 tarih ve 32188 sayılı Resmi Gazetede İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK yayımlanmış ve özellikle sendika yetki süreçlerini ilgilendiren düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelere ilişkin detaylar aşağıda başlıklar halinde sunulmuştur. a. İşyerinin Girdiği İşkolunun Belirlenmesi Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre bir işyerinin girdiği işkolunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca;…